Medal dla dr Hanny Werblan-Jakubiec

Z przyjemnością informujemy, że za szczególne zasługi w prowadzeniu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz za działania na rzecz ochrony ginących gatunków roślin w Polsce, dn. 13 października br. Kapituła Medalu Wiktora Godlewskiego, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, podjęła decyzję o przyznaniu „Medalu Wiktora Godlewskiego za działania na rzecz przyrody” dr Hannie Werblan-Jakubiec, dyrektorowi Ogrodu Botanicznego UW w latach 1987-2019.

Serdecznie Gratulujemy!