XXII Festiwal Nauki

W dniach 22 - 30 września zapraszamy na warsztaty i wykłady XXII Festiwalu Nauki.

WARSZTATY I WYKŁADY W OGRODZIE BOTANICZNYM UW

Uwaga! Na niektóre warsztaty obowiązują zapisy. Zapisy rozpoczynamy 17 września o godz. 07:00. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia wysłane przed terminem lub na adres inny niż podany przy opisie warsztatu nie będą brane pod uwagę.

219. "Pyszna roślinność” w oczach bpa Władysława Zaleskiego twórcy kolekcji Flore Tropicale. 
Wędrówka po świecie roślin śladem brytyjskiej ilustracji botanicznej. Prezentacja oryginalnych ilustracji z kolekcji.
Prowadzą: Katarzyna Mączewska i Aneta Czarnecka,
22 września (sobota), godz. 15:00

„ (…) Główne ulice dalekie są od tego, co w Europie nazywają ulicą. Są to raczej aleje pięknego parku. Małe domki z pięknemi portykami porozrzucane są wśród pysznej roślinności (…)” tak o Kolombo na Sri Lance pisał w 1886 r. młody misjonarz, dr teologii, ksiądz Władysław Michał Zaleski (1852‒1925), późniejszy bp i delegat apostolski, który w Indiach Wschodnich i Azji Południowej spędził blisko 30 lat. Zaleski był nie tylko reformatorem, który miał na uwadze zwłaszcza wychowanie i edukację młodzieży (pisał dla niej bajki, budował seminaria), ale również zajmował się hagiografią i kochał przyrodę, w szczególności rośliny tropikalne. Stąd wielką jego pasją było zbieranie ikonografii botanicznej. Stworzył imponującą kolekcję wizerunków roślin z całego świata: liczący ponad 32 000 sztuk zbiór ilustracji (rycin, druków, fotografii i rysunków). Największą wartość w kolekcji mają ryciny autorstwa brytyjskich ilustratorów, z których najwcześniejsze pochodzą z 2. poł. XVIII w., a najmłodsze z pocz. XX w. Na wykładzie zaprezentowane zostaną najciekawsze ilustracje, zarówno pod względem artystycznym, jak i ikonograficznym. Opowiemy także o najbardziej znanych brytyjskich rodzinach ilustratorów, specjalizujących się w ikonografii botanicznej, m.in. o rodzinie Curtisów, Smithów i Hookerów. Obok bogatej prezentacji multimedialnej dla uczestników przewidziany jest także pokaz wybranych oryginalnych egzemplarzy rycin z kolekcji Flore Tropicale.
Miejsce spotkania: Ogród Botaniczny UW, Aleje Ujazdowskie 4, Warszawa, sala im. M. Kopernika (gmach Obserwatorium Astronomicznego).
Uwaga! Obowiązują zapisy. Zapisy od dnia 17 września od godz. 07:00, tylko przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Limit miejsc: 30, powyżej 16 lat.

220. Spacer ornitologiczny - P. Pstrokoński, 23 IX godz. 8
Wycieczka ornitologiczna to okazja do poznania naszych ptasich sąsiadów. Będzie o tym jakie gatunki zamieszkują parki i ogrody w Warszawie oraz kto i gdzie gniazdował w Ogrodzie w tym roku.
Miejsce spotkania: Aleje Ujazdowskie 4, zbiórka przy kasie Ogrodu Botanicznego
Uwaga: Prosimy o zabranie lornetek.

221. Z czym się je to GMO? - P. Golik , R. Hryciuk , I. Kołodziejska, 23.IX godz. 12
Co to właściwie jest GMO, z jakich względów może być pożyteczne, a jakie wiążą się z nim zagrożenia, czy też jaki może mieć wpływ na środowisko i społeczeństwo?
Miejsce spotkania: Aleje Ujazdowskie 4, zbiórka przy kasie
Uwaga: bez zapisów, powyżej 16 lat

Ogród Botaniczny UW, we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej ul. Jazdów 2, Centrum Sztuki Współczesnej

222. Co chcielibyście wiedzieć o kompoście? - I. Mier 22 IX godz. 11

Jak ujarzmić proces rozkładu materii organicznej by powstał kompost - szybciej, lepiej i pachnąco? Kompost - czarne złoto ogrodników - różne sposoby na przydomowe kompostowanie.
Uwaga: Zapisy od 17 IX: ogrod_jazdow@u-jazdowski.pl

223. O drzewach. Obserwacje terenowe - K. Jędrzejewska-Szmek, 30 IX godz. 11
Ten rok zaskoczył nas niezwykle ciepłą wiosną. Rośliny kwitły znacznie wcześniej i krócej niż zazwyczaj. Ciekawe czy wpłynie to na jesienną fenologię?
Uwaga: Zapisy od 17 IX: ogrod_jazdow@u-jazdowski.plLimit miejsc: maks. 20 osób, powyżej 15 lat

Więcej informacji o XXI Festiwalu Nauki


FN 2017