Quiz - lipiec - rozwiązanie

Serdecznie dziękujemy za odpowiedzi, szczególnie osobom, których odpowiedzi opierały się na wnikliwej obserwacji roślin w parku Ogrodu.

1. Liście juk przystosowane są do nadmiaru słońca i niedoboru wody. Podaj trzy inne sposoby w jakie roślina chroni liście przed nadmiernym parowaniem. Na których roślinach w parku Ogrodu je zaobserwowałeś?

W parku Ogrodu zaobserwować można między innymi:

kutner - gęste włoski okrywające liście, np. smagliczka skalna, czyściec wełnisty;

zredukowane blaszki liściowe w różnej postaci np. sosna czarna, tamaryszek drobnokwiatowy;

liście magazynujące wodę, zazwyczaj jajowate grube, krótkie np. z rodziny gruboszowatych gatunki z rodzajów rozchodnik czy rojnik;

mięsista łodyga z miękiszem wodnym gromadzącym wodę i ograniczenie liczby aparatów szparkowych np. Wilczomlecz mirtowaty;

gruba warstwa kutykuli np. cis pospolity.

2. Wymień trzy najstarsze drzewa rosnące w parku Ogrodu Botanicznego.

Najstarszymi drzewami w parku Ogrodu są: dąb szypułkowy, miłorząb dwuklapowy, buk pospolity, wiąz szypułkowy oraz klon polny.

3. Podaj polskie nazwy pięciu gatunków roślin, których ogonki liściowe są jadalne.

Jadalne ogonki liściowe posiadają: rabarbar ogrodowy, seler naciowy, burak liściowy, koper włoski, arcydzięgiel likwor

Wymieniane przez Państwa: sałata, mniszek, bazylia, cząber czy por nie są uprawiane ze względu na ogonki liściowe, jadamy ich liście wraz z niepozornym ogonkiem. U części z nich ogonki są malutkie, wręcz prawie nie zauważalne, u innych liście tworzą pochwę liściową i ciężko mówić o ogonkach.

4. Wymień pięć roślin uprawianych w Polsce z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt, które rosną również w parku Ogrodu.

Są to m.in. koniczyna biała, łubin trwały, lucerna nerkowata, kostrzewa łąkowa, owies zwyczajny, burak pastewny, ziemniak, kukurydza zwyczajna, facelia błękitna.

5. Runianka japońska jest rośliną okrywową. Znajdź w parku Ogrodu trzy inne cienioznośne rośliny o podobnym zastosowaniu.

Poprawna odpowiedź to: bluszcz pospolity, barwinek pospolity, bodziszek korzeniasty itp.

Do grupy roślin okrywowych możemy również zaliczyć niektóre nisko płożące się krzewy np. irgę poziomą czy trzmielinę.

Odpowiedź nie była trudna choć część z Państwa za roślinę okrywową uznała konwalię majową. Tymczasem konwalia po kwitnieniu szybko przestaje być atrakcyjna więc trudno mówić o jej zastosowaniu jako rośliny okrywowej.

Szczegółowe informacje

logo_200_pl