Portrety Drzew - WAY of INK

27 maja zapraszamy do parku Ogrodu na pokaz prac Agaty Jóźwiak, Konrada Świtały i Lecha Żurkowskiego, portretujących nasze drzewa.

Zgodnie z wieloletnią tradycją pokazów malarstwa tuszowego i kaligrafii, w dniu 27 maja w Ogrodzie Botanicznym odbędzie się pokaz prac portretujących Drzewa. Są to często imponujące istnienia rosnące w Ogrodzie od 200 lat. Każda roślina ma swój niepowtarzalny taneczny układ wzrostu. Nasze portrety personifikują poszczególne istnienia. Na pokaz złoży się ekspozycja około 20 kartonów oraz 10 kaligrafii, które będą eksponowane w Ogrodzie.
W trakcie imprezy odbędzie się też prezentacja warsztatu kaligrafa i malarza.


Sarracenia