Wycieczki z przewodnikiem

Zwiedzanie parku z przewodnikiem odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy (od 9:00 do 15:00).
Zwiedzanie szklarni z przewodnikiem jest możliwe tylko w środy, czwartki i piątki, także w godzinach pracy (od 9:00 do 15:00).

Zamawianie wycieczek po parku i szklarni:

Zanim zadzwonisz lub napiszesz przeczytaj uważnie!

 • Szklarnie z przewodnikiem można zwiedzać cały rok, a park od wiosny do jesieni.
 • Czas zwiedzania parku lub szklarni wynosi 1 godzinę. Czas zwiedzania parku i szklarni wynosi 2 godziny.
 • Zwiedzanie szklarni odbywa się niezależnie od zwiedzania parku i jest prowadzone z innym przewodnikiem.
 • Zwiedzanie odbywa się w grupach liczących maksymalnie 15 osób. Jeśli grupa ma ponad 15 osób zostanie podzielona na mniejsze grupy, które oprowadzane są równocześnie przez różnych przewodników.
 • Na koszt oprowadzania grupy do 15 osób składają się opłata za jednego przewodnika i za bilety wstępu.
 • Koszt oprowadzania grupy do 15 osób wynosi 40 zł. Opłatę za oprowadzanie należy wpłacić w biurze Ogrodu.
 • Opłata za bilety wstępu wynosi 5 zł od osoby. Opłatę za wstęp należy wpłacić w kasie Ogrodu. Opiekun grupy również płaci za bilet wstępu.
 • Przykładowy koszt wycieczki dla klasy liczącej 29 osób, zwiedzającej park i szklarnie z przewodnikiem:
  Park: 2 grupy x 40 zł = 80 zł
  Szklarnie: 2 grupy x 40 zł = 80 zł
  Bilety wstępu: 29 osób x 5 zł = 145 zł

  Całkowita opłata: 305 zł.
 • Aby zamówić wycieczkę należy koniecznie podać następujące dane:
  a. Imię i nazwisko zamawiającego
  b. Numer telefonu – koniecznie! i adres e-mail.
  c. Liczbę osób i ich wiek
  d. Proponowany termin wycieczki.

Aby potwierdzić proponowany termin lub ustalić nowy skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie.

Zajęcia specjalistyczne

Oprócz wycieczek standardowych oferujemy także specjalistyczne zajęcia, których wykaz można znaleźć tutaj.


Opłaty za te zajęcia są takie same jak za standardową wycieczkę. Tu także obowiązują grupy liczące maksymalnie 15 osób. W przypadku niektórych zajęć nie ma możliwości, aby uczestniczyły w nich dwie grupy w tym samym terminie (np. klasa licząca 25 osób musi zostać podzielona na dwie grupy, z których każda odbywa zajęcia w innym terminie). Tematy tych zajęć zostały w wykazie oznaczone czerwoną gwiazdką.

Zapisy prowadzą wyłącznie osoby prowadzące zajęcia z poszczególnych tematów i bezpośrednio z nimi należy się kontaktować w celu uzgodnienia terminu (na zajęcia specjalistyczne nie prowadzimy zapisów za pośrednictwem formularza i adresu e-mail obsługującego wycieczki standardowe).

Wykaz tematów i kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne