Aneks do regulaminu

Aneks do Regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego (OBUW)

Obowiązuje od 01 czerwca 2020 r. do odwołania

§1

Od 01 czerwca 2020 r. OBUW jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-20.00 (ostatnie wejście o godz. 19.00. Wszelkie informacje o zmianach dotyczących funkcjonowania Ogrodu oraz godzinach otwarcia w czasie pandemii będą publikowane na stronie www.ogrod.uw.edu.pl oraz na profilu Facebook OBUW.

§2

Szklarnie kolekcyjne pozostają zamknięte dla zwiedzających.

§3

Podczas pobytu na terenie Ogrodu należy bezwzględnie stosować się do wytycznych władz krajowych i Uniwersytetu Warszawskiego odnoszących się do pandemii, przestrzegać Regulaminu zwiedzania Ogrodu oraz wszelkich zaleceń pracowników Ogrodu.

§4

Do Ogrodu nie mają wstępu osoby podlegające kwarantannie lub chore na COVID-19.

§5

Z uwagi na wytyczne dotyczące zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy zwiedzającymi oraz powierzchnię udostępnioną do zwiedzania, ustala się limit 200 wejść na teren Ogrodu na godzinę.

§6

O ile to możliwe, zwiedzający proszeni są o dokonywanie płatności za wejście przy użyciu kart płatniczych

§7

Osoby przebywające na terenie Ogrodu obowiązane są w szczególności do:

  • zachowania 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi;
  • pojedynczego korzystania z ławek parkowych (jedna ławka-jedna osoba);
  • dezynfekowania rąk przed wejściem do budynku toalet;
  • zachowania ścisłych zasad sanitarnych.

§8

Osoby nie przestrzegające Regulaminu zwiedzania Ogrodu oraz ww. zaleceń będą proszone o opuszczenie Ogrodu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu biletu.