Z powodu zagrożenia epidemiologicznego oferta edukacyjna została wycofana od 1 listopada br. do odwołania.


Ogród Botaniczny UW jest świetnym terenem do poznawania świata roślin i zwierząt. Zapraszamy grupy szkolne oraz przedszkolne na zajęcia przyrodnicze, które tej jesieni będą się odbywały w formie spacerów z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.


Rezerwacja Wycieczek

1. Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Należy ją zgłosić przynajmniej na tydzień przed datą proponowanego terminu zajęć.

2. W ciągu 3 dni roboczych otrzymacie Państwo mailowe potwierdzenie terminu wycieczki

3. Następnie osoba dokonująca zapisu wycieczki jest zobowiązana potwierdzić swoje uczestnictwo poprzez wpłatę całej kwoty za zajęcia przelewem na konto Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego 73 1160 2202 0000 0000 6084 9724 w terminie do 3 dni przed wycieczką oraz wysłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: wycieczki@biol.uw.edu.pl.

4. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację Regulaminu zajęć edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UW i Regulaminu Porządkowego OBUW.

Opłaty

Koszt godzinnej wycieczki wynosi 150 zł dla grup przedszkolnych oraz 200 zł dla pozostałych grup zorganizowanych i osób indywidualnych liczących do 15 osób. Wyjątkiem są zajęcia pt. „Kompostowość”, których koszt to 300 zł brutto. Przy większej liczbie uczestników grupa zostanie podzielona na podgrupy liczące do 15 osób, a koszt zajęć pomnożony przez liczbę podgrup.

W związku z epidemią COVID-19 uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania 1,5-metrowego odstępu od siebie oraz stosowania się do nowych zasad zwiedzania podanych w Aneksie do Regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.