Formaty sesji


X Światowy Kongres Edukacyjny Ogrodów Botanicznych BGCI

200-lecie założenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego


Zdjęcie działu pierwszego

Formaty sesji

  • Sesja panelowa: Prowadzący przedstawia mówców, którzy następnie omawiają w formie prezentacji określony problem lub temat. Pojedyncza sesja panelowa może zawierać do 5 wystąpień. Po sesji jest przewidziany czas na dyskusję moderowaną przez prowadzącego.
  • Warsztaty: Typ sesji nastawiony na dogłębne poznanie tematu. Ma charakter praktyczny, interaktywny i aktywizujący wszystkich uczestników. Może to być pokaz naukowy, gra lub krótki kurs szkoleniowy.
  • Okrągły stół: Sesja z licznymi mówcami (4-20). W zależności od liczby uczestników wszyscy zasiadają w wokół stołu lub kilku stolików i przedstawiają po kolei swój punkt widzenia. Następnie przy każdym ze stolików przeprowadzona jest pogłębiona dyskusja. Na koniec sesji zbierane i podsumowywane są wnioski ze wszystkich grup. Prowadzący koordynuje przebieg dyskusji i wybiera najistotniejsze wnioski.
  • Kawiarnia problemowa (naukowa): Uczestnicy siedzą wokół poszczególnych stolików i odbywają serie dyskusji. Pod sesji koniec wszyscy uczestnicy zbierają się razem aby wymienić się wnioskami. Więcej informacji na temat prowadzenia sesji tego typu można znaleźć na stronie: http://www.theworldcafe.com/pdfs/cafetogo.pdf
  • Sesja plakatowa: Prezentacja w formie plakatów projektów edukacyjnych i innych działań aktywizujących publiczność.

Zachęcamy uczestników do przesyłania swoich tematów i zagadnień które chcieliby przedstawić w innych niż proponowane formatach. Prosimy o kontakt pod adresem: ogrod@biol.uw.edu.pl

Kontakt

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa
e-mail: congress2018@biol.uw.edu.pl
tel.: +48 22 55-30-511

Do zobaczenia w Warszawie!

back to main Congress site

obuw_200_eng